Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
arve [norsk]    inherit [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 23 omtrentlig(e)
varve [engelsk]    varv [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Arvefall [norsk]    Arven går over til arvingen(e) på dødstidspunktet ute..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arvepakt [norsk]    Dokument hvor en arvelater forplikter seg til ikke å ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arvesalg [norsk]    Salg av arv som man forventer å få er forbudt etter <..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arvefall [norsk]    Det tidspunkt da arven går over på arvingene og legatarene, og deres eventuelle rett går over til å bli en aktuell rett. Dette vil normalt være arvelaters død. Unntaket er der en person er forsvunnet og det sies dødsformodningsdom.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
arvefeste [norsk]    heritable lease [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Arvefeste [norsk]    Leie av jord (tomt) ikke bare for den oprinnelige leiers levetid, men for f..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arvelater [norsk]    Person som etterlater seg arv.

..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arvelater [norsk]    Den som arven kommer fra (avdøde). Arv deles ut etter arvereglene i arveloven eller etter testament.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Arveavgift [norsk]    Avgift som arving eller mottaker av visse gaver må sv..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
arveanlegg [norsk]    kromosomer [med. el. latin]   Konstruksjon vi finner i cellekjernen, hvor DNA er kveilet opp og pakket rundt nukleinsyrer og proteiner. Ved celledeling blir de synlige dersom man bruker en bestemt fargeteknikk (chromos = farge), slik at de kan studeres mikroskopisk. Hos menneskene finner vi normalt 46 kromosomer (23 par). Kjønnskromosomene er spesielle. Her har kvinner to X- og menn ett X- og ett Y-kromosom.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Arvefølge [norsk]    Den rekkefølge hvoretter arvingene har krav på arv. Se arvetavlen.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Arveavgift [norsk]    Avgift til staten på arv og visse gaver, jf. Lov av 19. Juni 1964 nr 14, lov om avgift på arv og visse gaver, arveavgiftsloven (aal.). Se arveavgift.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Arvemelding [norsk]    Etter ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arvemelding [norsk]    Skjema som arvingene har ansvar for å sende inn med opplysninger som skal gi grunnlag for å regne ut arveavgiften. Det skal sendes én arvemelding i hvert dødsbo. Skjema skal sendes innen seks måneder etter dødsfallet til skattefogdkontoret i det fylket der avdøde bodde.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Arveforskudd [norsk]    Overføring av formuesgode til potensiell arving forut..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
spyfluelarve [norsk]    suoksa [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
arvecizágaš [kåfjordsamisk]    svale [norsk]   ?
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Arvegangsklasse [norsk]    Slektninger etter en avdød står etter arveloven i ulik stilling etter hvor nært slektskapet er. Første arvegangsklasse er livsarvinger etter avdøde, dvs. Barn, adoptivbarn og barnebarn osv. Dersom det ikke er gjenlevende ektefelle eller noen i denne arvegangsklassen, går arven videre til neste klasse. Andre arvegangsklasse er foreldrene etter avdøde og deres livsarvinger. Søsken og halvsøsken tilhører denne arvegangsklassen. Tredje arvegangsklasse er besteforeldrene og deres livsarvinger.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Arvegangsklasser [norsk]    Avdødes arvinger deles inn i "klasser". Disse klassen..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
arv; det å arve [norsk]    inheritance [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Arveløsgjørelse [norsk]    Arvelaters adgang til å frata en pliktdelsarving hans..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arvelighetsskjema [norsk]    Skjema hvor en fyller inn opplysninger om slekt i flere generasjoner. Navn, fødselsdato og forekomst av sykdommer skal være med.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge