Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Arving [norsk]    Etter skiftelovens terminologi en som etter reglene i..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
arving [norsk]    inheritance [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arving [norsk]    Også kalt arvtaker. Person som etter arveloven eller testament inntrer i avdødes etterlatenskaper. I vid betydning omfattes også legatar av begrepet (se legatar).
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
Enearving [norsk]    Der det bare er én arving, kan vedkommende overta boet direkte. Når verdiene i boet ikke er større enn minstearven, kan også gjenlevende ektefelle overta boet på denne måten.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Livsarving [norsk]    Med livsarving menes arving i rett nedstigende linje (barn, barnebarn osv).
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Felles arving [norsk]    En person med aktuell arverett etter begge ektefeller, vanligvis felles barn. Barnebarn vil ikke være felles arving med mindre den av barnets forelder som er besteforeldrenes barn er død, eller barnebarnet er ektefellenes felles testamentsarving. Det er ikke tilstrekkelig at vedkommende er legatar.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Smygards arving [norsk]    Heir of Slytherin [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Autosomal dominant nedarving [norsk]    Beskriver et trekk eller en sykdom hvor fenotypen uttrykkes i dem som har arvet bare en kopi av en bestemt gen-mutasjon (heterozygote). Refererer spesifikt til et gen på et av de 22 parene av autosomer.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Autosomal recessiv nedarving [norsk]    Beskriver et trekk eller en sykdom som krever tilstedeværelse av to kopier av en gen-mutasjon i et bestemt lokus for å kunne gi fenotypen. Referer spesifikt til gener på et av de 22 parene av autosomer.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Kjønnsbundet nedarving, X-bundet nedarving [norsk]    Kan være recessiv eller dominant
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge