Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
as []    Den offisielle ISO 639-1-språkkoden for assamesisk.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
as [engelsk]    slik som
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
as [fransk]    bøyningsform av avoir
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
as [engelsk]    som [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
AS [forkortelse/akronym]    aksjeselskap [norsk]   (ikke med skråstrek eller med punktum (etter lov av 21. juni 1985))
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 500 omtrentlig(e)
mas [ISO-koder]    masai [norsk]   Masai [engelsk]   språk i Kenya og Tanzania
Liste over navn på språk © Språkrådet
BAS [norsk]    Forkortelse for brukeradministrativt system.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
NAS [norsk]    Forkortelse for network-attached storage. En spesialtjener med innebygd filtjeneste og lagringsenhet som er direkte tilkoblet lokalnettet. Ved å koble slike tjenere rett på nettverket, frigjør man datakraft fra andre tjenermaskiner, samt sikrer rask levering av filer.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
SAS [norsk]    Se skoleadministrativt system.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
ras [norsk]    avalanche [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
IAS [eurojargon]    Den interne revisjonstjenesten [norsk]   Internal Audit Service [engelsk]   (andre tjenester)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Asp [norsk]    Aspius [latin]   ferskvann (beinfisker, karpe- og mallefisker?, karpefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
ASC [norsk]    American Society of Cinematographers. Organisasjon for filmfotografer.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
ask [engelsk]    spørre; be; forlange, kreve; invitere, be [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ASN [engelsk]    lev.bekr. [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ASP [norsk]    ASP [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ASR [norsk]    ASR [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
BAS [norsk]    BAS [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
IAS [norsk]    IAS [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
NAS [engelsk]    nettverkstilgangsserver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
has [norsk]    haes [IKKE]   (infinitivs- og presensformen haes går ut, også i sammensatte verb)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
tas [norsk]    taes [GÅR UT]   (infinitivs- og presensformen taes går ut (også i sammensatte verb)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ASA [forkortelse/akronym]    allment aksjeselskap [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ASD [forkortelse/akronym]    atrieseptumdefekt [norsk]   medfødt hjertefeil, hvor det er åpning mellom hjertets forkamre
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ASL [forkortelse/akronym]    american sign language [engelsk]   amerikansk tegnspråk
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
AST [forkortelse/akronym]    astigmatisme [norsk]   skeive hornhinner
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ASA [akronym]    Acetylsalisylsyre [norsk]
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Bas [norsk]    Basen leder et arbeidslag i produksjonsarbeidet på byggeplassen.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
GAS [med. el. latin]    GAS [engelsk]   Betegnelse for gruppe A-streptokokker, som kan gi alvorlige infeksjoner, bla. rosen (erysipelas).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Bias [engelsk]    Forventningskjevhet [norsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
Asyl [norsk]    Den som kommer inn under definisjon av flyktning ette..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
bias [engelsk]    tendens, skjevhet, partiskhet, forutinntatthet; påvirke [norsk]   [baies] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ASBR [engelsk]    AS-grenseruter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ASMP [norsk]    ASMP [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ASTM [akronym]    American Society for Testing & Materials [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
aske [norsk]     aske el. oske [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ASAP [forkortelse/akronym]    as soon as possible [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
PFAS [forkortelse/akronym]    perfluoralkylstoffer [norsk]   (Samlebetegnelsen på en gruppe kjemiske forbindelser som inneholder perfluoralkyl-grupper.)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ashi [japansk]    Steg/Fot [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Asyl [norsk]    fristed for personer som med rette frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell gruppe. Asyl innebærer blant annet beskyttelse mot å bli sendt tilbake til området der asylanten har grunn til å frykte forfølgelse. Asyl gir også visse rettigheter under oppholdet i asyllandet. Utlendinger som innvilges asyl i Norge, får status som flyktning.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Bras [norsk]    Line som går fra cockpit til lo hjørne av spinnakeren og spinnakerbommen.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
asat [norsk]    aspartat-amino-transferase [med. el. latin]   Et enzym som finnes i kroppen, hovedsaklig i lever og hjerte. Vanligvis er det lite av dette enzymet i blodet, men verdiene stiger ved hjerteinfarkt og lever-sykdom.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
ASAP [slang]    As soon as possible [engelsk]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
aside [engelsk]    til side [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
pinas [norsk]    Handelsskip (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
mulas [spansk]    Personer som blir brukt for å smugle dop. Ofte svelger menn og kvinner dop innpakket i plastikk og frakter det i magen.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Alias [norsk]    Se DNS-alias.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Asper [latin]    ru, ujevn [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Melas [gresk]    svart [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Alias [latin]    Otherwise [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
As if [engelsk]    Quasi [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
As is [norsk]    Klausul i kjøpsavtaler som innebærer en ansvarsfraskr..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
alias [engelsk]    alternativt navn, alias, brukernavn [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
asset [engelsk]    eiendel, verdigjenstand, (spes.: aktiva) [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
alias [norsk]    alias [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alias [norsk]    alias [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ASCII [engelsk]    ASCII (American Standard Code for Information Interchange), ASCII [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
asset [engelsk]    aktiva [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ASCII [forkortelse/akronym]    American Standard Code for Information Interchange [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Lukas [norsk]    Luk [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
isjas [med. el. latin]    Sykdom, der isjas(ischiadicus-)nerven i ryggen er skadet, slik at dette skaper smerter i nedre del av ryggen, samt i beinet. Pas. opplever også at deler av beinet kan bli følelsesløst eller vanskelig å bevege. Årsaken er oftest en prolaps i en skive mellom ryggvirvlene nederst i lumbalregionen av ryggen, slik at prolapsen klemmer på utgangen av isjasnerven fra ryggmargen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
psoas [med. el. latin]    lendemuskel [norsk]   Henholdsvis den lille (minor) og den store (major) lendemuskelen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Bajas [samisk]    Opp [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
badas [samisk]    bak [norsk]   (s) (-htas-) //NL: 'rumpe på dyr i alminnelighet'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
ábas [samisk]    dyktig [norsk]   (a) (-hpas-, att ábas) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)1 : dat olmmoš lea hui ábas bargat 'vedkommende er svært dyktig til å arbeide' //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)1: mii dal duot bargu lea dakkár ábas olbmái 'hva er vel det arbeidet for en så dyktig kar'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
ladas [samisk]    ledd [norsk]   (s) (-ddas-) //gå av ledd //NL381: eaškalit laddasis 'gå av ledd' //NL381: giehta vealttai laddasis 'armen gikk av ledd' //ledd for ledd, NL381: laddasiid laddasiid 'ledd for ledd' //i (tredje etc) ledd, NL381: golmma buolvasaš fulkkežat 'slektninger i tredje ledd' (dvs. tremenninger)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Claras [spansk]    [KLA-rass] Klappeteknikk med fingre mot håndflate som gir kraftig, skarp lyd
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
Palmas [spansk]    [PALL-mas] Klapping
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
Sordas [spansk]    [SÅR-dass] Klappeteknikk med håndflate mot håndflate som gir mørk, hul lyd
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
Asbest [norsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Asfalt [norsk]    ASPHALT [engelsk]    A VERY COMPLEX COMBINATION OF HIGH MOLECULAR WEIGHT ORGANIC COMPOUNDS CONTAINING A RELATIVELY HIGH PROPORTION OF HYDROCARBONS HAVING CF VARIOUS METALS SUCH AS NICKEL, IRON, OR VANADIUM. IT IS OBTAINED AS THE NON-VOLATILE RESIDUE FROM DISTILLATION OF CRUDE OIL OR BY SEPARATIO [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Aspekt [norsk]    Vinkel, Rett mot og Parallell refererer til ulike aspekt ved kommunikasjonsflaten. En kommunikasjonsflate kan ha flere ulike kvaliteter. For eksempel, en og samme kommunikasjonsflate kan være Rett mot vei 'A' og Vinkel på vei 'B'. Derfor, kan summen av aspekt være høyere enn summen av alle plakatene eller kommunikasjonsflatene.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
galeas [norsk]    (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Gymnas [norsk]    Upper Secondary School, High School [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
asleep [engelsk]    |-I [emotikon/smiley]   User is asleep
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
asleep [engelsk]    |I [emotikon/smiley]   Asleep
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Galeas [norsk]    Mellomstort seilskip med to master hvorav formasten er størst og hvor begge master er utstyrt med gaffelseil.
Maritim ordliste © MaritimStart
AS/Ltd [forkortelse]    aksjeselskap [norsk]   limited company [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
As if! [engelsk]    Ut si! [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
ananas [norsk]    pineapple [engelsk]   ananas [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
assert [engelsk]    påstå, hevde  [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
assess [engelsk]    takstere; vurdere, bedømme [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
assign [engelsk]    pålegge, tildele, gi; velge ut, utpeke; bestemme, fastsette [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
assume [engelsk]    anta, forutsette; overta; påta seg  [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
assure [engelsk]    forsikre (om); forvisse; sikre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
assign [engelsk]    tildele, tilordne, velge ut [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
assign [engelsk]    tilordne [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Hellas [norsk]    Greece [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
aspect [engelsk]    utseende [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
assess [engelsk]    anslå, evaluere, vurdere, undersøke, teste [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
stilas [FEIL]    stillas [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Josvas [norsk]    Jos [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Diabas [norsk]    Mørk gangbergart som vesentlig består av plagioklas og pyroksen.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Fuoras [samisk slang]    Horat [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Ofelas [samisk slang]    Veiviser [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
sáras [samisk]    fiber [norsk]   (s) (-rras-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
i knas [norsk]    cuovkkas [samisk]   (adv)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
cakkas [samisk]    oppspilt [norsk]   (a) (-ggas-, att cakkas) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(III)48: njálbmecakkahat 'oppspilt gap'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Contras [spansk]    [KÅNN-trass] Klapping/fotarbeid i contratiempo
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
bananas [spansk]    kult [norsk]   En måte å si, kult eller bra.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
bocinas [spansk]    Høye stemmer.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
stillas [norsk]    scaffolding [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
asimuth [norsk]    I optisk lydhode: Vinkelen som spaltebildet treffer lydhodet med.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
ascribe [engelsk]    tilskrive, tillegge [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
assault [engelsk]    angrep; angripe, gå løs på [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
astray  [engelsk]    komme bort [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
whereas [engelsk]    mens [norsk]   (derimot)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ASP.NET [norsk]    ASP.NET [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
as-cast [engelsk]    råstøpt [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ascites [norsk]    Opphoping av væske i magehulen, ofte forårsaket av kreft eller leversykdom. Kan forårsake oppsvulming av buken.
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
ascaris [med. el. latin]    spolorm [norsk]   En innvollsorm som kan finnes hos mennesker. Forårsaker en tilstand som kalles ascariasis.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
ascites [norsk]    ascites [med. el. latin]   Væske i bukhulen. Kommer oftest ved leversykdommer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
asfyksi [norsk]    asphyxia [engelsk]   Kvelning, eller mangel på puls. En som er asfyktisk lider av åndenød.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Báhkas [samisk]    Varmt [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Udukkas [samisk slang]    Skitten [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
jorbbas [samisk]    fyndig [norsk]   (a) att jorba
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gážas [samisk]    halstarrig [norsk]   (a) (-hcas-) 'halstarrig, stivsinnet'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
heakkas [samisk]    i live [norsk]   (adv)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jorbbas [samisk]    rund [norsk]   (a) (-rbas-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
árvvas [samisk]    rundhåndet [norsk]   (a) (-rvas-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
asianisk [norsk]    samlebetegnelse for noen utdødde språk i For–Asia
Liste over navn på språk © Språkrådet
mersbras [norsk]    topsail brace [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
asset(s) [engelsk]    aktivum (aktiva) [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
askegrå [norsk]    Cinereus [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
As below [engelsk]    Ut infra [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
As above [engelsk]    Ut supra (ut sup.) [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
asparges [norsk]    asparagus [engelsk]   asperges [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
astonish [engelsk]    overraske, forbause, forbløffe [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
pancreas [engelsk]    bukspyttkjertel [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
alias as [engelsk]    velg alias [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
asterisk [engelsk]    stjerne [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
asynkron [norsk]    asynchronous [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Honduras [norsk]    Honduras [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
assemble [engelsk]    samle, montere [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
asteroid [engelsk]    asteroide [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
aspirate [engelsk]    suge inn, suge ut, ta ut, trekke ut, tømme [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
feed gas [engelsk]    inntaksgass, råstoff [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
astenopi [norsk]    tretthetsfølelse i øynene. Skyldes gjerne feil brillestyrke
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
pancreas [engelsk]    Bukspyttkjertel [norsk]   Kjertel som blant annet produserer insulin og glukagon. Ligger i buken mot midten/venstre side.
Ordliste for diabetes 2 © Lommelegen AS
pancreas [med. el. latin]    bukspyttkjertel [norsk]   Organ som ligger på bakre abdominalvegg, og som skiller ut fordøyelsesenzymer (bukspytt) til tarmen, samt insulin og glukagon til blodet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Aspartam [norsk]    E951 [E-stoff]   Søtstoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Aspartam [norsk]    E951 [E-stoff]   søtstoff, smaksforsterker
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Vuoiddas [samisk]    Salve [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Gaddalas [samisk slang]    Innbilsk [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
vuoivvas [kåfjordsamisk]    lever [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
jugalmas [samisk]    drikkelag [norsk]   (s)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
áccagas [samisk]    glødende [norsk]   (a) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62: áccagas váimmuin 'med varmt hjerte'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boalccas [samisk]    halt [norsk]   (a) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62199: (-lcas-, att -boalci; boalce- 'halt' (Kt)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boalbbas [samisk]    keivhendt [norsk]   (-lbas-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boalccas [samisk]    keitete [norsk]   (a) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62199: boalccas (-lcas-, att - boalci; boalce- 'klossete' (Kr) ; jf keivhendt
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boalccas [samisk]    krum [norsk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-83:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gávnnas [samisk]    latter [norsk]   (s) (-vdnas-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
dea?kkas [samisk]    medfart [norsk]   (s) (-?kas-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-162: de dál ožžon bahás dea?kasa 'nå fikk jeg en ille medfart'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
dáiggas [samisk]    medikament [norsk]   (s) (-igas-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gerelmas [samisk]    overmåte [norsk]   (adv)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Alegrías [spansk]    [ale-GRI-ass] Stilart. Mer info...
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
Bulerías [spansk]    [bole-RI-ass] Stilart. Mer info...
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
Christmas [engelsk]    Jul [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Havseilas [norsk]    Kappseilas over åpent hav eller havstrekning med fritidsbåter.
Maritim ordliste © MaritimStart
DNS-alias [norsk]    Et navn som gis til en maskin i tillegg til det primære DNS-navnet.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Ascendens [latin]    oppadstigende [norsk]   verb.pres.part.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Chimaeras [engelsk]    Elefant havmus familien [norsk]   Chimaeridae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Asiagjøk [norsk]    Indian Cuckoo [engelsk]   Cuculus micropterus [latin]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asiagjøk [norsk]    Indian Cuckoo [engelsk]   Cuculus micropterus [latin]   1 Happy Island 16.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asio otus [latin]    Hornugle [norsk]   Long-eared Owl [engelsk]   1 Happy Island 17.5. Sjelden.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Askerikse [norsk]    Blackish Rail [engelsk]   Pardirallus nigricans [latin]   1 Manu Road 16.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Askegjøk [norsk]    Ash-coloured Cuckoo [engelsk]   Coccyzus cinereus [latin]   1 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
foie gras [fransk]    gåselever / andelever [norsk]   foie gras [engelsk]   lever av oppfetet gås eller and
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
ascension [engelsk]    oppstigning, himmelfart  [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
assertive [engelsk]    selvsikker; dogmatisk [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ascending [engelsk]    (i) stigende (orden), vokse(nde), øke(nde) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
assertion [engelsk]    forutsetning, påstand, antagelse [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
associate [engelsk]    tilknytte [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ascending [engelsk]    oppstigende [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
sweep gas [engelsk]    bæregass [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
asymptote [engelsk]    asymptote(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
ascensore [italiensk]    heis [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Technolas [varemerke]    mye brukt lasermaskin til korreksjon av optiske synsfeil
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Astronomi [norsk]    Astronomy [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
aspiratio [med. el. latin]    aspirasjon [norsk]   Aspirere betyr å suge opp eller trekke ut noe. Vanligvis brukes det om bevisstløse personer som får mageinnhold ned i halsen, og dermed kan få en lungebetennelse (aspirasjonslungebetennelse).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Gelddolas [samisk]    Spennende [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
čáradas [kåfjordsamisk]    smørøye [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
askkádas [samisk]    fang [norsk]   (s) 'et fang med' //sus lei askkádas ullut 'hun hadde et fang med ull'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gáddadas [samisk]    par [norsk]   (s) 'to ting av samme slag, f.eks. et par votter'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Seguiriyas [spansk]    [segi-RI-jass] Stilart. Mer info...
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
Sevillanas [spansk]    [sevi-JA-nass] Stilart. Mer info...
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
Askeladden [norsk]    Lucky character from Norwegian fairytales
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
ocho atras [spansk]    Baklengs ocho
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
Astrum, -i [latin]    stjerne [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Asteroidea [latin]    Sjøstjerner  [norsk]   Starfishes [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
As Desired [engelsk]    Ad Libitur [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Assortment [engelsk]    Omnium gatherum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Asurisfugl [norsk]    Azure Kingfisher [engelsk]   Ceyx (Alcedo) azurea [latin]   1 Deniliquin 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asian Koel [engelsk]    Grønnebbkoel [norsk]   Eudynamys scolopacea [latin]   Mai Po, Ruili, Tengchong, Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Askedrongo [norsk]    Ashy Drongo [engelsk]   Dicrurus leucophaeus [latin]   Ruili, Tengchong, Xiaguan, Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asian Koel [engelsk]    Grønnebbkoel [norsk]   Eudynamys scolopacea [latin]   Opptil seks ind. sett og hørt i hager og parker i Agra 24.2. Dessuten 4 ind. ved hotellet vårt og i Sultanpur den siste dagen, 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Askedrongo [norsk]    Ashy Drongo [engelsk]   Dicrurus leucophaeus [latin]   Ett ind. i Keoladeo 19.2., åtte ind. dagen etter og en 22.2. Til slutt to ind. ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Askeprinia [norsk]    Ashy Prinia [engelsk]   Prinia socialis [latin]   Sett daglig ved Bharatpur og Agra med opptil 15 ind. samt Bund Baretha 22.2. Dessuten ett ind. 26.2. og to ved Okhla, Delhi 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Askeseiler [norsk]    Ashy-tailed Swift [engelsk]   Chaetura andrei [latin]   5+ Calilegua 13. og 15.11., 5+ Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asurskrike [norsk]    Azure jay [engelsk]   Cyanocorax caeruleus [latin]   1H Cruce Caballero 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Askedrongo [norsk]    Ashy Drongo [engelsk]   Dicrurus leucophaeus [latin]   Opptil 5 ind Kinabalu Park 6.-8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
aside from [engelsk]    til side; bortsett fra; foruten, ved siden av [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
aspiration [engelsk]    higen, streben, trakting; forhåpning; pust, åndedrett; oppsuging [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
assignment [engelsk]    påleggelse; utnevnelse; oppdrag, oppgave, lekse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
assimilate [engelsk]    oppta (i seg); tilegne seg; få til å ligne [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
astounding [engelsk]    utrolig, forbløffende [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kontoalias [norsk]    account alias [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
asset book [engelsk]    anleggsmiddelbok [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Sign In As [engelsk]    Logg på som [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
assosiativ [norsk]    associative [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Plagioklas [norsk]    Kalsium-natrium feltspat.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Asylmottak [norsk]    frivillig botilbud til asylsøkere som kommer til Norge. UDI er ansvarlig for å organisere et mottaksapparat som kan håndtere et varierende antall asylsøkere og asylsøkere med ulike behov som følge av alder og helsetilstand.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Asylsøker [norsk]    person som på egen hånd og uanmeldt ber myndighetene om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning. Personen kalles asylsøker inntil søknaden er avgjort.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
adipositas [med. el. latin]    fedme [norsk]   Høygradig overvekt.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
erysipelas [med. el. latin]    rosen [norsk]   Betennelse i huden av akutt karakter. Forårsaket av infeksjon med streptokokk A-bakterier. De affiserte hudområdene, oftest på hender, føtter eller i ansiktet, blir svært røde og ømme.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
ráddjegas [samisk]    adgangsregulert [norsk]   (a) //ráddjegas lohkamat 'adgangsregulerte studier'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
giddagasas [samisk]    i fengsel [norsk]   (adv) giddagasas leat ’være i fengsel //giddagassii šaddat (-tt-) 'havne i fengsel' //giddagasas beassat 'slippe ut av fengselet'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
doahpánas [samisk]    langfingret [norsk]   (a) //áberávkkostit 'være langfingret, grisk'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Pseudomonas [norsk]    Pseudomonas aeruginosa; pseudomonasbakteriestamme funnet på munnpenselen Dent-o-sept.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
Deo gratias [latin]    [We give] thanks to God [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
The same as [engelsk]    Idem quod (i.q.) [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
As directed [engelsk]    Ut dictum (ut dict.) [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ashy Bulbul [engelsk]    Gulvingebylbyl [norsk]   Hypsipetes flavala [latin]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ashy Bulbul [engelsk]    Gulvingebylbyl [norsk]   Hemixos flavala [latin]   På vei inn til Dhikala, Corbett 25.2. hadde vi fire ind. samt 4-5 ind. ved Dhikala 26.2. Dessuten fire ved Forktail Stream 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asketanagar [norsk]    Drab Hemispingus [engelsk]   Hemispingus xanthophthalmus [latin]   2 Manu Road 12.9., 5 ss 13.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
ASP-bufring [norsk]    ASP buffering [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
assemblages [engelsk]    samling [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
as received [engelsk]    ubehandlet [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Yngre Dryas [norsk]    Tidsperioden fra 11.000-10.000 år før nåtida.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
strunččas [kåfjordsamisk]    tjukk kropp uten fasong [norsk]   adj.
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
jurddáldas [samisk]    abstraksjon [norsk]   (s) (< jurdit)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
láhpeladas [samisk]    ankel [norsk]   (s) (-ddas-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
giehtaladas [samisk]    håndledd [norsk]   (s) (-ddas-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Castañuelas [spansk]    [kastan-JOE-lass] Kastanjetter
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
Barracudinas [engelsk]    Laksetobisfamilien  [norsk]   Paralepididae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Ascendo tuum [latin]    Up yours [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Fac ut vivas [latin]    Get a life [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
As a warning [engelsk]    In terrorem [latin]   in order to terrify others
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
In so far as [engelsk]    Qua [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sciri facias [latin]    Cause (him) to know [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ashy Minivet [engelsk]    Askemønjefugl [norsk]   Pericrocotus divaricatus [latin]   Fåtallig Happy Island. Oftest kun hørt. Største antall 4 den 6. og 14.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asiagapenebb [norsk]    Asian Openbill [engelsk]   Anastomus oscitans [latin]   Bortsett fra ett ind. 23.2. fraværende i Keoladeo. Gapenebbene som normalt holder seg her hadde nok forlatt parken til fordel for Bund Baretha. Her ble 30 ind. sett 22.2. og 20 ind. 23.2. Dessuten 11 ind. Ved Yamuna-elven, Delhi 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
aspect ratio [norsk]    Forholdet mellom høyden og bredden i et bilde.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
astigmatisme [norsk]    (brytningsfeil). Linsefeil hvor en linje som ikke ligger i den optiske aksen (s.d.) blir gjengitt på lerretet som to atskilte linjer.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
aspect ratio [engelsk]    størrelsesforhold, høyde/bredde-forhold [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
aspect ratio [engelsk]    størrelsesforhold [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Aserbajdsjan [norsk]    Azerbaijan [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fjes og fjas [norsk]    Purble Shop [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
astenosfære [norsk]    asthenosphere [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
astigmatisme [norsk]    skjeve hornhinner
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Astaxanthin  [norsk]    Astaxanthin (uttales as-tak-san-tin) er en av flere antioksidanter, og er den med sterkest effekt.
Helsekostordliste © VitaeLab AS
Askorbinsyre [norsk]    E300 [E-stoff]   Antioksidanter
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
bispevisitas [norsk]    bismaoahppaladdan [samisk]   (s) (-m-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
assáiduvvan [samisk]    irritert [norsk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Apage Satanas [latin]    Begone, Satan [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Materfamilias [latin]    Mother of family [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Venire facias [latin]    You must make come [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Vive vt vivas [latin]    Live that you may live [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Asio flammeus [latin]    Jordugle [norsk]   Short-eared Owl [engelsk]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asurnattergal [norsk]    Siberian Blue Robin [engelsk]   Tarsiger cyane [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Elaenia gigas [latin]    Hornelenia [norsk]   Mottle-backed Elaenia [engelsk]   1 Atalaya 16.9., 1 Amazonia Lodge 18.9., 1 Pantiacolla 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Askehodespett [norsk]    Grey Woodpecker [engelsk]   Dendropicos goertae [latin]   One seen near Mt. Kenya en route to Lake Naivasha 18/11, 1 at Crater Lake, Naivasha 19/11, 1 in Lake Nakuru NP 20/11 and 1 at Hippo Point, Kisumu 28/11. The taxonomy of this species is unclear, but there is an growing consensus that it should be split in 3 different species, 2 of which occurs in Kenya (this view supported by e.g. Clements). It seems likely that all the birds we saw belong to the form rhodeogaster and thus belongs to the Grey-headed Woodpecker (Dendropicos spodocephalus).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvitbrystbias [norsk]    African Shrike-flycatcher [engelsk]   Bias flammulatus [latin]   2 sightings from Kakamega Forest: 2 birds (male and female) near the Ikuywa bridge 26/11 and 1 female 27/11 (near the Isecheno forest station).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
assigned task [engelsk]    tilordnet oppgave [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
stripping gas [engelsk]    rensegass, desorpsjonsgass, strippegass [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
also known as [engelsk]    aka [forkortelse/akronym]   (om f.eks. filmtitler som har alternative titler)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Asymptomatisk [norsk]    som ikke utviser eller forårsaker noen symptomer.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Doge, Elphias [engelsk]    Dogger, Elfias [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Askorbinsyre  [norsk]    E300 [E-stoff]   antioksidant, surhetsregulerende middel/syre, melbehandlingsmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Gallarruohtas [samisk]    Kålrabi [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
giehtaruohtas [kåfjordsamisk]    håndledd [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
aserbajdsjansk [norsk]    Azerbaijani [engelsk]   aze – az [ISO-koder]   språket i Aserbajdsjan
Liste over navn på språk © Språkrådet
hukkert galeas [norsk]    (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
girlas/guirlas [spansk]    jenter [norsk]   Andre ord som brukes eller relaterte ord:yal, gal, gatitas, gerlas
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Cura ut valeas [latin]    Take care [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Lux et veritas [latin]    Light and Truth [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Pater familias [latin]    Father of the family [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
As you possess [engelsk]    Uti possidetis [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ardea herodias [latin]    Herodiashegre [norsk]   Great Blue Heron [engelsk]   Relativt vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asiablåvaktel [norsk]    Blue-breasted Quail [engelsk]   Coturnix chinensis [latin]   2 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asiahettemåke [norsk]    Brown-headed Gull [engelsk]   Larus brunnicephalus [latin]   Koko Nor, Madoi
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asian Stubtail [engelsk]    Skjellkronestubbstjert [norsk]   Urosphena squamiceps [latin]   2 Beidaihe 2.5. 1 Happy Island 5., 8. og 10.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ardea herodias [latin]    Herodiashegre [norsk]   Great Blue Heron [engelsk]   1 Carara 24/2, 1 Tapantí 3/3, 10 Presa de Cachi 4/3, 1 Carara 11/3, 1 ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asiahettemåke [norsk]    Brown-headed Gull [engelsk]   Larus brunnicephalus [latin]   Omtrent 150 asiahettemåker ved Ganges 25.2. og omtrent 200 ved Okhla, Delhi 4.3. I førstnevnte flokk ble ingen sikre hettemåker bestemt, mens ved Okhla forekom begge artene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Patagona gigas [latin]    Kjempekolibri [norsk]   Giant Hummingbird [engelsk]   1 Santa Eulalia Valley 30.8., 5 ss 31.8., 1 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lessonia oreas [latin]    Andesnegrito [norsk]   Andean Negrito [engelsk]   5+ Huacarpay lake 11.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ashy Cisticola [engelsk]    Grågressanger [norsk]   Cisticola cinereolus [latin]   One bird was seen on burned grassland in Masai Mara 29/11 and actually distracted us while we were watching a group of lions. This species is apparently not common so far west in Kenya.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Patagona gigas [latin]    Kjempekolibri [norsk]   Giant Hummingbird [engelsk]   1 Humahuaca Rd Gorge 16.11., 2 Yavi 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asthenes baeri [latin]    Kortnebbkurvfugl [norsk]   Short-billed Canastero [engelsk]   2 JVG 19.11., 2 Chancani 24.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
ASCII-tegnsett [norsk]    ASCII character set [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
assembly cache [engelsk]    samlingsbuffer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
assistentfigur [norsk]    assistant shape [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
AS-grenseruter [norsk]    autonomous system boundary router [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
drawing canvas [engelsk]    lerret [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
asymmetric rip [engelsk]    strømrifler [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Assosiert gass [norsk]    Naturgass oppløst i olje i reservoaret.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Cuovgi Liekkas [samisk]    Strålende varme [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
ruovdeskážas [kåfjordsamisk]    øyenstikker [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Dira necessitas [latin]    The dire necessity [engelsk]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
In vino veritas [latin]    The truth is in wine [engelsk]   (A drunk person tells the truth)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
As much as this [engelsk]    Quo ad hoc [latin]   (to this extent)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Asian Dowitcher [engelsk]    Asiabekkasinsnipe [norsk]   Limnodromus semipalmatus [latin]   10+ Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asiapalmeseiler [norsk]    Asian Palm Swift [engelsk]   Cypsiurus balasiensis [latin]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asiasvartstrupe [norsk]    Siberian Stonechat [engelsk]   Saxicola maura [latin]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asurfluesnapper [norsk]    Pale Blue Flycatcher [engelsk]   Cyornis unicolor [latin]   1 M Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asian Dowitcher [engelsk]    Asiabekkasinsnipe [norsk]   Limnodromus semipalmatus [latin]   Relativt vanlig Happy Island. Største antall 310+ den 7.5. Når fuglene fløy hørtes den karakteristiske gryntende varsellåten.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asiasvartstrupe [norsk]    Siberian Stonechat [engelsk]   Saxicola maura [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asiasvartstrupe [norsk]    Siberian Stonechat [engelsk]   Saxicola maura [latin]   Sett flere dager i Keoladeo med opptil 5 ind. (20.2.) og enkeltind. sett ved, og underveis til, Bund Baretha 22.2. I Corbett 5 ind. ved Dhikala 26.2. og 14 ind. 27.2., 5 ind. ved Sat Tal 2.3., en ved Mongoli Valley 3.3. Og to ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Eurypyga helias [latin]    Solrikse [norsk]   Sunbittern [engelsk]   1 Coca Cocha, Explorer’s Inn 10.9., H Amazonia Lodge 17.9., 1 ss 18.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Askekronetyrann [norsk]    Grey-crowned Flycatcher [engelsk]   Tolomomyias poliocephalus [latin]   1 TRC 7.9., 1 Amazonia Lodge 17.9., 1 Pantiacolla 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Askefluesnapper [norsk]    Ashy Flycatcher [engelsk]   Muscicapa caerulescens [latin]   Two sightings, both from Kakamega Forest: singles seen here 25/11 and 26/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Canis mesomelas [latin]    Skaberakksjakal [norsk]   Black-backed Jackal [engelsk]   1 seen as we arrived at Masai Mara 28/11 were followed by 3 in the reserve 29/11 and 1 the last day here 30/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asiapalmeseiler [norsk]    Asian Palm-Swift [engelsk]   Cypsiurus balasiensis [latin]   2 ind Poring 10., 2 ind Kota Belud 11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ashy Tailorbird [engelsk]    Askeskredderfugl [norsk]   Orthotomus ruficeps [latin]   5 ind Sukau 13., 1 ind ss 14.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
assemblerspråk [norsk]    assembly language [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
assistentobjekt [norsk]    Assistant object [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
associated item [engelsk]    tilknyttet element [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
associated view [engelsk]    tilknyttet visning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
litauiske litas [norsk]    LTL [forkortelse/akronym]   (det internasjonale valutakodesystemet)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Astenozoospermi [norsk]    Nedsatt beveglighet av sædcellene.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Meadows, Dorcas [engelsk]    Merkelin, Dorte [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Smutt, Sakarias [norsk]    Smith, Zacharias [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Askorbylstearat [norsk]    E304 [E-stoff]   Antioksidanter
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Vuojadanbivttas [samisk]    Svømmedrakt [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ale sat mainnas [samisk]    Ikke fortell eventyr (tull) [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
geavahit iežas [samisk]    oppføre seg [norsk]   (refl) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-281: bures iežas geavahit //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-281: eatnama vieruid mielde iežas geavahit 'rette seg etter landets skikker'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Assent procedure [engelsk]    Godkjenningsprosedyren [norsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Per fas et nefas [latin]    Through right or wrong [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
As is impossible [engelsk]    Per impossibile [latin]   a way to qualify a proposition that cannot ever be true
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Cyornis banyumas [latin]    Ravinefluesnapper [norsk]   Hill Blue Flycatcher [engelsk]   1 par Dali, 1 M Tengchong
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cyanocorax yncas [latin]    Grønnskrike [norsk]   Green Jay [engelsk]   2 Manu Road 13.-15.9., 1 ss 16.9., 2-3 ss 24.-25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asthenes modesta [latin]    Gresskurvfugl [norsk]   Cordilleran Canastero [engelsk]   3 Yavi 17.11., 15 El Infiernillo 21.11., 2 Laguna Orcones 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
show toolbars as [engelsk]    vis verktøylinjer som [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
assigned program [engelsk]    tilordning, tilordnet program [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
as a function of [engelsk]    som funksjon av [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
as far as I know [engelsk]    AFAIK [forkortelse/akronym]   (Internett-sjargong)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
peseta / pesetas [norsk]    pta [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Asbestdirektivet [norsk]    87/217/EEC [direktivkode]   Directive 87/217/EEC of 19 March 1987 on the prevention and reduction of environmental pollution by asbestos. Official Journal L 85/87
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Askorbylpalmitat [norsk]    E304 [E-stoff]   Antioksidanter
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Askorbylpalmitat [norsk]    E304 [E-stoff]   antioksidant
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Askorbylstearat  [norsk]    E304 [E-stoff]   antioksidant
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Aspitrigla cuculus [latin]    Tverrstripet knurr  [norsk]   Red gurnard [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Squalus acanthias [latin]    Pigghå  [norsk]   Spurdog [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Mustelus asterias [latin]    Hvitflekket glatthai [norsk]   sjelden?, marin (bruskfisker, gråhaier, gråhaifamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Squalus acanthias [latin]    Pigghå [norsk]   marin (bruskfisker, håer, håfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Aspitrigla cuculus [latin]    Tverrstripet knurr [norsk]   marin (beinfisker, ulkefisker, knurrfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Aurea mediocritas [latin]    The golden mean [engelsk]   (an ethical goal; truth and goodness are generally to be found in the middle.) (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
In libris libertas [latin]    In books (there is) freedom [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Nescio quid dicas [latin]    I don't know what you're talking about [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sobria inebrietas [latin]    Sober intoxication [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Veritas odit moras [latin]    Truth hates delay [engelsk]   (Seneca)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Geothlypis trichas [latin]    Nordgulstrupe [norsk]   Common Yellowthroat [engelsk]   MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asian Barred Owlet [engelsk]    Orientgjøkugle [norsk]   Glaucidium cuculoides [latin]   2-3 ind Emei Shan, 1 ind Chengdu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asian House Martin [engelsk]    Orienttaksvale [norsk]   Delichon dasypus [latin]   Dali, Emei Shan, Mengda, Koko Nor, str Yushu-Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asturina plagiatus [latin]    Gråvåk [norsk]   Grey Hawk [engelsk]   1 Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Icterus mesomelas [latin]    Gulhaletrupial [norsk]   Yellow-tailed Oriole [engelsk]   4 La Selva 1/3, 1 ss 2/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asian Barred Owlet [engelsk]    Orientgjøkugle [norsk]   Glaucidium cuculoides [latin]   Ett ind. sett i nærheten av Hotel Sherwani i skumringen like etter ankomst til Naini Tal 28.2. Deretter en hørt ved Naini Tal 1.3. og to hørt ved dammen i Sat Tal 2.3. Siste observasjonene var av 2 ind. sett og hørt ved elven i Mongoli 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Askebrynstifthale [norsk]    Ash-browed Spinetail [engelsk]   Cranioleuca curtata [latin]   2 Manu Road 14.9., 1 ss 16.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asthenes ottonis E [latin]    Rustpannekurvfugl [norsk]   Rusty-fronted Canastero [engelsk]   2 Huacarpay Lake 11.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asthenes virgata E [latin]    Juninkurvfugl [norsk]   Junin Canasero [engelsk]   2 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chrysococcyx klaas [latin]    Grønngjøk [norsk]   Klaas's Cuckoo [engelsk]   The most common and widespread cuckoo; we saw or heard several throughout the trip, but nowhere in great numbers. Apart from 5 birds in Saiwa Swamp NP 24/11 only 1-3 birds noted in one single day.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ash-throated Crake [engelsk]    Rørrikse [norsk]   Porzana albicollis [latin]   1H Ibera 29.11., 1 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asthenes dorbignyi [latin]    Krembrystkurvfugl [norsk]   Creamy-breasted Canastero [engelsk]   5+ Yavi 16. og 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asthenes heterura [latin]    Krattkurvfugl [norsk]   Maquis Canastero [engelsk]   5+ Quebrada de Escoipe 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asthenes sclateri [latin]    Punakurvfugl [norsk]   Puna Canastero [engelsk]   1 Pampa del Achala 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Turdus leucomelas [latin]    Blekbrysttrost [norsk]   Pale-breasted Thrush [engelsk]   Relativt vanlig i Calilegua 13. og 14.11. og Misiones 1.-4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chrysopelea pelias [latin]    Twin-barred Treesnake [engelsk]   1 ind Danum 15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
assembly manifest [engelsk]    samlingsmanifest [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
assosiativ matrise [norsk]    associative array [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
asynkron operasjon [norsk]    asynchronous operation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Republikken Hellas [norsk]    Hellenic Republic [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Nigellus, Phineas [engelsk]    Persilus, Finius [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Aspirasjonsdetektor [norsk]    En detektor som trekker til seg luften fra rommene, fjerner støv og fuktighet, for så å "lukte" om det er gasser i luften som indikerer brann.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
assessment authority [engelsk]    skjønnsmyndighet [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
associated outhouse [engelsk]    tilhørende uthus [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Associate Professor [engelsk]    førsteamanuensis [norsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Assistant Professor [engelsk]    høgskolelektor [norsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Sclerocrangon boreas [latin]    Ishavsreke  [norsk]   Shrimp [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Asinus asinum fricat [latin]    The ass rubs the ass [engelsk]   (Conceited people flatter each other about qualities they do not possess)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Imperium et libertas [latin]    Empire and liberty [engelsk]   (Cicero)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
As much as suffices [engelsk]    Quantum sufficit (qs) [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Saepe stilum vertas [latin]    May you often turn the stylus [engelsk]   (You should make frequent corrections.)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sua cuique voluptas [latin]    Everyone has his own pleasures [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
As if a second self [engelsk]    Tamquam alter idem [latin]   (Cicero)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
What you are, I was [engelsk]    Tu fui, ego eris [latin]   What I am, you will be (This is found on graves and burial sites)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Vincit omnia veritas [latin]    Truth conquers all [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Asian Drongo-Cuckoo [engelsk]    Glansdrongogjøk [norsk]   Surniculus lugubris [latin]   2 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Icterus prosthemelas [latin]    Svartkappetrupial [norsk]   Black-cowled Oriole [engelsk]   4 La Selva 1/3, 2 ss 2/3, 1 Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asian Pied Starling [engelsk]    Svartstrupestær [norsk]   Sturnus contra [latin]   Opptil flere hundre daglig i Keoladeo og 150 ved Bund Baretha 22.2. Ti ind. underveis til Ramnagar 25.2., ti ind. 28.2., fem ved Mongoli Valley 3.3. og 100 ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asthenes pudibunda E [latin]    Ravinekurvfugl [norsk]   Canyon Canastero [engelsk]   3 Santa Eulalia Valley 31.8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asthenes cactorum E [latin]    Kaktuskurvfugl [norsk]   Cactus Canastero [engelsk]   1 Lachay 28.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asian Lesser Cuckoo [engelsk]    Smågjøk [norsk]   Cuculus poliocephalus [latin]   As a very good bonus in Saiwa Swamp NP we found an Asian Lesser Cuckoo here 24/11. This species is apparently very rare in Kenya away from the coast.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asian Fairy-bluebird [engelsk]    Blåbladfugl [norsk]   Irena puella [latin]   1 ind Sukau 14.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
assessment principle [engelsk]    vurderingsprinsipp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Associate a Web link [engelsk]    Tilknytt en webkobling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Associate to Contact [engelsk]    Tilknytt til kontakt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Republikken Honduras [norsk]    Republic of Honduras [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
as a result of this [engelsk]    derfor [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
kompass el. kompas [FØR]    kompass [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
šlunggas; njolvvas [samisk]    motfallen [norsk]   (a) šlunggas (-?gas-) //šlu?gu (-?gg-) 'motfallen person' //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-490: njolvvas (-lvas-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Astronomisk Navigasjon [norsk]    Posisjonsbestemmelser ved hjelp av himmellegemer.
Maritim ordliste © MaritimStart
Hic habitat felicitas [latin]    Here dwells happiness [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Non semper erit aestas [latin]    It will not always be summer [engelsk]   (be prepared for hard times)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
As circumstances allow [engelsk]    Pro opportunitate [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Without anger or bias [engelsk]    Sine ira et studio [latin]   (Tacitus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Asurstrupeparadisfugl [norsk]    Victoria's Riflebird [engelsk]   Ptiloris victoriae E [latin]   2FF Mt. Lewis 13.11., 2-3FF Curtain Fig Tree NP 14.11., 2MM og 2-3FF Crater NP og Lake Eacham NP 15.11. og 1M og 1F Cathedral Fig Tree NP 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ashy-throated Warbler [engelsk]    Gråstrupesanger [norsk]   Phylloscopus maculipennis [latin]   1 ind Dali
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asian Brown Flycatcher [engelsk]    Brunfluesnapper [norsk]   Muscicapa dauurica [latin]   Ruili, Tengchong, Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asian Short-toed Lark [engelsk]    Saltdverglerke [norsk]   Calandrella cheleensis [latin]   Fåtallig Happy Island. Største antall 10 den 6.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asian Brown Flycatcher [engelsk]    Brunfluesnapper [norsk]   Muscicapa dauurica [latin]   Fåtallig men regelmessig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cyanocorax cyanomelas [latin]    Fløyelsskrike [norsk]   Purplish Jay [engelsk]   2 TRC 8.9., 1 ss 9.9., 1 Explorer’s Inn 11.9., 2 Amazonia Lodge 16.-17.9., 10+ Shintuya 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asthenes steinbachi E [latin]    Rustvingekurvfugl [norsk]   Steinbach's Canastero / Chestnut Canastero [engelsk]   2 El Infiernillo 21.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asian Brown Flycatcher [engelsk]    Brunfluesnapper [norsk]   Muscicapa dauurica [latin]   1-2 ind Danum 17. og 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asian Glossy Starling [engelsk]    Orientstær [norsk]   Aplonis panayensis [latin]   10 ind str Poring-Kundasang 10., 20-30 ind str Kota Belud-Kota Kinabalu 11., 5+ Sandakan 12., 10+ str Danum-Lahad Datu 18., 5+ Kota Kinabalu 19.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
assigned configuration [engelsk]    tilordnet konfigurasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Associate a Works task [engelsk]    Tilknytt en Works-oppgave [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
asymmetrisk kryptering [norsk]    asymmetric encryption [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
asynkron kommunikasjon [norsk]    asynchronous communication [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
AS (Autonomous System) [norsk]    autonomous system [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Assistert befruktning [norsk]    Alle behandlingsmetoder for å oppnå graviditet ved medisinsk hjelp.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Assistert befruktning [norsk]    En rekke prosedyrer som brukes for å oppnå befruktning uten samleie, blant annet IVF og GIFT.
Fertilitetsordliste © Serono Nordic AB
Assistert befruktning [norsk]    En rekke prosedyrer som brukes for å oppnå befruktning uten samleie, blant annet IVF og GIFT.
Fertilitetsordliste © Serono Nordic AB
Compressed Natural Gas [engelsk]    CNG [akronym]   Internasjonal betegnelse for tørrgass under trykk i tanker.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Liquefied Natural Gas [engelsk]    Kondensert naturgass [norsk]   LNG [akronym]   Naturgass som er kondensert til væske ved senking av temperatur.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Mun lean heajos mielas [samisk]    Jeg er i dårlig humør [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
darvi, muorravuoiddas [kåfjordsamisk]    tjære [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
allagin lohkat iežas [samisk]    ha høye tanker om seg selv [norsk]   (vfr) //NL298: allagin lohkat iežas ~ stuorisin lohkat iežas
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Aquila non captat muscas [latin]    The eagle doesn't capture flies [engelsk]   (don't sweat the small things)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
As circumstances dictate [engelsk]    E re nata [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
In silvam ne ligna feras [latin]    Don't carry logs into the forest [engelsk]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Mater artium necessitas [latin]    Necessity is the mother of invention [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
As a matter of formality [engelsk]    Pro forma [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sequens mirabitur aetas [latin]    The following age will be amazed [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ubi dubium ibi libertas [latin]    Where there is doubt, there is freedom [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ash-throated Flycatcher [engelsk]    Blektyrann [norsk]   Myiachus cinerascens [latin]   1 ind Colorado Nat Mon - CO 14.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ashy-throated Parrotbill [engelsk]    Kastanjebuttnebb [norsk]   Paradoxornis alphonsianus [latin]   Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asian Paradise Flycatcher [engelsk]    Gallaparadismonark [norsk]   Terpsiphone paradisi [latin]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ashy-crowned Sparrow Lark [engelsk]    Gråkronelerke [norsk]   Eremopterix grisea [latin]   Fire gråkronelerker ved Shavla Baretha, ca. en halvtime før Bund Baretha 22.2. og seks ind. på den samme lokaliteten dagen etter. I tillegg så vi i alt ti ind. i den tørre delen av Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ash-breasted Tit-Tyrant [engelsk]    Polylepismeisetyrann [norsk]   Anairetes alpinus [latin]   1 Abra Malaga 26.9., 4 ss 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ash-breasted Sierra-Finch [engelsk]    Dvergandesspurv [norsk]   Phrygilus plebejus [latin]   Vanlig Santa Eulalia Valley 30.8., 10+ str Cuzco-Manu Road 12.9., 10+ Abra Malaga 26.9., meget vanlig Upper Tastayoc area, Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rhinopomastus cyanomelas [latin]    Sørsabelnebb [norsk]   Common Scimitarbill [engelsk]   1 bird was noted at the Crater Lake, Naivasha 19/11 and another in Lake Nakuru NP 20/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Psalidoprocne holomelas [latin]    Sørsagsvale [norsk]   Black Saw-wing [engelsk]   Very common on Mt. Kenya: 10 birds around our lodge at Naro Moru 16/11, 75 birds in the national park 17/11 and 10 at the youth hostel 18/11. Also 10 birds at the Fisherman`s Camp, Lake Naivasha 20/11 and about 100 at Saiwa Swamp NP 24/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ash-breasted Sierra-Finch [engelsk]    Dvergandesspurv [norsk]   Phrygilus plebejus [latin]   10+ Humahuaca Rd 16. og 17.11., 10+ El Infiernillo 21.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asian Paradise-Flycatcher [engelsk]    Gallaparadismonark [norsk]   Terpsiphone paradisi [latin]   1 ind Sukau 13. og 14., 1 ind Danum 16. (Kun hvit morf ble sett)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
associated probabilities [engelsk]    tilhørende sannsynligheter [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Associate a Web site link [engelsk]    Tilknytt en webkobling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
asymmetric key algorithm [engelsk]    asymmetrisk nøkkelalgoritme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
asynkron datautveksling [norsk]    asynchronous data exchange [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
beaivválaš; giedabiras [samisk]    daglig [norsk]   (a) 1. (-cc-); //giedabiras barggut 'daglige gjøremål'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
coakkálmas; coakkalmas [samisk]    forsamling [norsk]   (s) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)396: coakkalmasstohpu ~ coagginviessu ’forsamlingshus’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Assistant Director General [engelsk]    Administrasjonssjef [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Assistant Director General [engelsk]    Bolig- og eiendomsutviklingssjef [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Assistant Director General [engelsk]    Finanssjef [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Aspirat primo Fortuna labori [latin]    Fortune smiles upon our first effort [engelsk]   (Virgil)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Dum excusare credis, accusas [latin]    When you believe you are excusing yourself, you are accusing yourself [engelsk]   (St. Jerome)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Est queadam fiere voluptas [latin]    There is a certain pleasure in weeping [engelsk]   (Ovid)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Parva leves capiunt animas [latin]    Small things occupy light minds [engelsk]   (small things amuse small minds)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
As much as he/she deserved [engelsk]    Quantum meruit [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ask for Remote Assistance... [engelsk]    Be om fjernhjelp... [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Assistive Technology Program [engelsk]    Program for hjelpeteknologi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
asymmetric multiprocessing [engelsk]    asymmetrisk multiprosessering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
asynchronous transfer mode [engelsk]    ATM (Asynchronous Transfer Mode), asynkron overføringsmodus [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ruovddagas, kroŋka, garanas [kåfjordsamisk]    ravn [norsk]   (pl.: kroŋkkat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
dovddus; beakkán; gulolmas [samisk]    berømt [norsk]   (a) 'viden kjent' //son lei nuorran jo gulolmas lávlu 'alt i sin ungdom var hun viden kjent som sangerinne'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gárvodit; gárvvohit iežas [samisk]    kle seg [norsk]   (refl) 1. gárvodit ’kle på seg’ //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)58: ii leat vel gárvodan 'han er ikke påkledd ennå' 2. gárvvohit iežas ’kle seg’ //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-207: gárvvohit iežas coaskima vuostái 'kle seg mot kulda' 3. gárvodit (+ akk) ’ta på seg’ (klesplagg): // Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)58: gárvodit odda biktasiid 'ta på seg nye klær' 4. gárvvohit iežas juoidái ’kle seg i noe (f.eks. et klesplagg: ill): son gárvvohii iežas liegga biktasiidda ’han kledde seg i varme klær’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bihcebáhci; bihcabáhcahas [samisk]    kongle [norsk]   (s) bihcebáhci (-z-) ~ bizebáze (i vest); bihcabáhcahas ~ beahcebáhcat (-h-) (i øst)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
illá láhkai; illá mielas [samisk]    motvillig [norsk]   (adv)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
ask for a vote to the contrary [engelsk]    la foreta kontravotering [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Astra inclinant, non necessitant [latin]    The stars incline; they do not determine [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Cura nihil aliud nisi ut valeas [latin]    Pay attention to nothing except that you do well [engelsk]   (Cicero)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Horas non numero nisi serenas [latin]    I count only the bright hours [engelsk]   (Inscription on ancient sundials)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
As is the father, so is the son [engelsk]    Qualis pater talis filius [latin]   like father, like son
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
As many men, so as many opinions [engelsk]    Quot homines, tot sententiae [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
As you sow, so shall you reap [engelsk]    Ut sementem feceris, ita metes [latin]   (Cicero)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Vanitas vanitatvm, omnis vanitas [latin]    Vanity of vanities, all is vanity [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Associate a different document [engelsk]    Tilknytt et annet dokument [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
The Commonwealth of The Bahamas [engelsk]    Bahamassambandet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
De Mimsy-Toppington, Sir Nicholas [norsk]    De Mimsy-Porpington, Sir Nicholas [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Assistant Director/Head of Department [engelsk]    Avdelingsdirektør/leder/sjef [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Felix qui potuit rerum cognoscere causas [latin]    Happy is he who has been able to learn the causes of things [engelsk]   (Vergil)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
As a whole, absolutely, Completely [engelsk]    In toto [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
I am not what / of what sort I was [engelsk]    Non sum qualis eram [latin]   (I'm not what I used to be.)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Radix omnium malorum est cupiditas [latin]    The love of money is the root of all evil [engelsk]   Avarice is the problem, money itself is not evil
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Saepe creat molles aspera spina rosas [latin]    Often the prickly thorn produces tender roses [engelsk]   (Ovid)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Tamdiu discendum est, quamdiu vivas [latin]    We should learn as long as we may live [engelsk]   (We live and learn.) (Seneca Philosophus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Tibi gratias agimus quod nihil fumas [latin]    Thank you for not smoking [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
As loyal as she began, so she remains [engelsk]    Ut incepit fidelis sic permanet [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Asian Drongo-Cuckoo / Drongo Cuckoo [engelsk]    Glansdrongogjøk [norsk]   Surniculus lugubris [latin]   1 ind Poring 10.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Asiatisk elefant (u.a. Sumatraelefant) [norsk]    Asian Elephant (u.a. Asian Pygmy Elephant) [engelsk]   Elaphus maximus sumatrensis [latin]   20 ind Sukau 12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
asymmetric digital subscriber line [engelsk]    ADSL [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Assistant Secretary General (of the Storting) [engelsk]    Stortingets assisterende kontorsjef [norsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Difficile est tenere quae acceperis nisi exerceas [latin]    It is difficult to retain what you may have learned unless you should practice it [engelsk]   (Pliny the Younger)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
As long as we are among humans, let us be humane [engelsk]    Dum inter homines sumus, colamus humanitatem [latin]   (Seneca)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas [latin]    Although the power is lacking, the will is commendable [engelsk]   (Ovid)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Association of National Advertisers, Inc. [norsk]    Association of National Advertisers, Inc. [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Aspice, officio fungeris sine spe honoris amplioris [latin]    Face it, you're stuck in a dead end job [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Assiduus usus uni rei deditus et ingenium et artem saepe vincit [latin]    Constant practice devoted to one subject often outdues both intelligence and skill [engelsk]   (Cicero)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Astra non mentiuntur, sed astrologi bene mentiuntur de astris [latin]    The stars never lie, but the astrologs lie about the stars [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
As long as you are fortunate, you will have many friends [engelsk]    Donec eris felix, multos numerabis amicos [latin]   (when you are successful, everyone wants to be your friend)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas [latin]    In necessary things unity, in doubtful things liberty, in all things charity [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Nothing is so expensive as that which you have bought with pleas [engelsk]    Nulla res carius constat quam quae precibus empta est [latin]   (Seneca)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
billig, prangende; spraglet, broket, gloret; juggel, billig stas [norsk]    tawdry [engelsk]   [taddri] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
As a true translator you will take care not to translate word for word [engelsk]    Nec verbum verbo curabis reddere fidus interpres [latin]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Quandoquidem inter nos sanctissima divitiarum maiestas, esti funesta pecunia templo nondum habitas [latin]    Among us, the god most revered is Wealth, but so far it has no temple of its own [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
ASCII (American Standard Code for Information Interchange), American Standard Code for Information Interchange [norsk]    American Standard Code for Information Interchange [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft