Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
asianisk [norsk]    samlebetegnelse for noen utdødde språk i For–Asia
Liste over navn på språk © Språkrådet