Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
aside from [engelsk]    til side; bortsett fra; foruten, ved siden av [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no