Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
aspirate [engelsk]    suge inn, suge ut, ta ut, trekke ut, tømme [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen