Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
assembly cache [engelsk]    samlingsbuffer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
global assembly cache [engelsk]    global samlingsbuffer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft