Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
asymptote [bokmål/nynorsk]    (matematikk) En rett linje som grafen til en matematisk funksjon gradvis nærmer seg, men aldri møter eller krysser.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
asymptote [dansk]    (matematikk) asymptote
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
asymptote [engelsk]    (matematikk) asymptote
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
asymptote [engelsk]    asymptote(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO