Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
asynkron kommunikasjon [norsk]    asynchronous communication [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft