Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
asynkronmotor [norsk]    Vekselstrømsmotor. Varierer noe i hastighet med belastningen.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO