Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
atelectasis [engelsk]    lungekollaps, lungesammenfall [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
atelectasis [med. el. latin]    atelektase [norsk]   Sammenfall av lungevev. Kan dreie seg om en liten del, eller en hel lungelapp.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no