Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
atomubåt [norsk]    nuclear submarine [engelsk]   ubåt som er drevet av kjerneenergi
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt