Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
atone [engelsk]    gjøre godt igjen; sone [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
atonement [engelsk]    soning, bot; forsoning [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no