Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
atropin [norsk]    medikament som bl.a.benyttes til å utvide pupillen
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter