Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
attachment [norsk]    vedlegg [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
attachment [engelsk]    feste, fastgjøring; hengivenhet, forkjærlighet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
attachment [engelsk]    vedlegg [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
attachment [engelsk]    vedlegg [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Attachment [engelsk]    vedlegg [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
attachments [engelsk]    tilføyelser [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Attachment Previewer [engelsk]    Forhåndsvisning av vedlegg [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft