Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
attain [engelsk]    oppnå, nå, nå opp på [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
attain [engelsk]    nå [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU