Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
attend [engelsk]    være til stede ved, gå på; ta seg av [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
attendee [engelsk]    deltaker [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
attendance [engelsk]    nærvær; fremmøte, besøk [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Attendees panel [engelsk]    Deltakere-panel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
request to attend [engelsk]    anmode om å møte [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
obligation to attend [engelsk]    plikt til å møte [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
attend meetings of the Storting [engelsk]    møte i Stortinget [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
attend meetings of the committee [engelsk]    møte i utenrikskomiteen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget