Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
attendance [engelsk]    nærvær; fremmøte, besøk [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no