Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
attribute [engelsk]    kjennetegn, tillagt egenskap [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
attribute [engelsk]    egenskap, kjennetegn, attributt [norsk]   (attributt: SGML, HTML, XML)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
attribute [engelsk]    attributt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
attribute [engelsk]    attributt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
attribute [engelsk]    attributt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
attribute class [engelsk]    attributtklasse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
attribute value [engelsk]    attributtverdi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
custom attribute [engelsk]    egendefinert attributt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
global attribute [engelsk]    globalt attributt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mandatory attribute [engelsk]    obligatorisk attributt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
change type attribute [engelsk]    attributt for endringstype [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft