Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
authenticate [engelsk]    autentisere, bekrefte identiteten [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
authenticated access [engelsk]    godkjent tilgang [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft