Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
authentication [engelsk]    autentisering, identitetsbekreftelse [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
authentication [engelsk]    godkjenning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 14 omtrentlig(e)
preauthentication [engelsk]    forhåndsautentisering [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
basic authentication [engelsk]    enkel godkjenning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
authentication method [engelsk]    godkjenningsmetode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
authentication ticket [engelsk]    godkjenningsbillett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
digest authentication [engelsk]    sammendragsgodkjenning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
authentication database [engelsk]    godkjenningsdatabase [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
password authentication [engelsk]    godkjenning av passord [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
delegated authentication [engelsk]    delegert godkjenning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
plaintext authentication [engelsk]    ren tekst-godkjenning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
two-factor authentication [engelsk]    godkjenning med to faktorer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
three-factor authentication [engelsk]    godkjenning med tre faktorer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
anonymous FTP authentication [engelsk]    anonym FTP-godkjenning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Integrated Windows authentication [engelsk]    Integrert Windows-godkjenning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Distributed Password Authentication [norsk]    distributed password authentication [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft