Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
authorize [engelsk]    autorisere
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
authorize [engelsk]    godkjenne [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
authorized user [engelsk]    autorisert bruker [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
authorized distributor [engelsk]    autorisert distributør [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft