Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
automatic [engelsk]    automatisk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
automatic scrolling [engelsk]    automatisk rulling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Automatic configuration [engelsk]    Automatisk konfigurasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
automatic document feeder [engelsk]    automatisk dokumentmater [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Automatic Document Feeder [engelsk]    Automatisk dokumentmater [norsk]   ADF [akronym]   Tilleggsutstyr til en skanner eller faks som automatisk mater ett ark om gangen. Disse dokumentene vil som oftest allerede ha trykk.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Automatic Speech Recognition [engelsk]    automatisk talegjenkjenning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Automatic Private IP Addressing [engelsk]    automatisk privat IP-adressering (APIPA) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Automatically retrieve Out Of Office settings from Outlook [engelsk]    Hent automatisk Fraværende-innstillinger fra Outlook [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft