Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Autorisasjon [norsk]    Å gi en bruker autorisasjon vil si å gi en bruker adgang til informasjon eller tjenester.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
rollebasert autorisasjon [norsk]    role-based authorization [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bemyndigelse, autorisasjon [norsk]    befogning [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Autorisasjonsnr. returnert materiell [norsk]    Return Materials Authorization number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft