Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
av og til [norsk]    intermittently [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
av og til [norsk]    muthomin [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
av og til, en gang i mellom, leilighetsvis [norsk]    occasionally [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no