Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
avbrudd [norsk]    abort [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
avbrudd [norsk]    interrupt [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
tidsavbrudd [norsk]    time-out [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
avbruddsordre [norsk]    interrupt request [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
avbrudd, avbryt [norsk]    interrupt s/v [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Avbruddsforsikring [norsk]    Forsikring som skal dekke tap ved at bedriften m..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
avbruddsfri strømforsyning (UPS) [norsk]    uninterruptible power supply [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
avbruddsfri strømforsyning (UPS), UPS [norsk]    UPS [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tidsavbrudd for tilkobling, tidsavbrudd [norsk]    connection timeout [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft