Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
avbrytelse [bokmål]    det at noe stopper opp (helt eller midlertidig), som i å hindre eller avslutte et tiltenkt handlingsforløp før det er fullført Seilet revnet og dette førte til avbrytelse av seilasen. Tilskuerene stormet banen og dette førte til avbrytelse av kampen.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
abort, avbrytelse [norsk]    Abortus, - [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
åpning, mellomrom; avstand; hull; kløft; pause, avbrytelse [norsk]    gap [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no