Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
avdeling [bokmål]    selvstendig del av større enhet
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
avdeling [norsk]    department/section [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
avdeling [norsk]    department [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
avdeling [norsk]    department [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 16 omtrentlig(e)
IT-avdeling [norsk]    IT department [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
avdelingene [norsk]    chambers [engelsk]   (av Stortinget/of the Storting)
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
LOA-avdeling [norsk]    department for training and human resources [engelsk]   (avdeling for ledelses-utvikling, opplæring og arbeidsgiver-virksomhet)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
PRO-avdeling [norsk]    care, nursing and rehabilitation department [engelsk]   (avdeling for pleie, rehabilitering og omsorg)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Depotavdeling [norsk]    Spesialavdeling i bankene som arbeider med kontroll, registrering, oppbevaring og oppfølging av sikkerhet som er stillet for lån.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
sosialavdeling [norsk]    social services department [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
personalavdeling [norsk]    personnel department [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
økonomiavdeling [norsk]    finance department [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
informasjonsavdeling [norsk]    information department [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
avdelingsbibliotekar [norsk]    Librarian [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
organisasjonsavdeling [norsk]    organisation department [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Byrådslederens avdeling [norsk]    City Chief Commissioner's Department  [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
helse- og sosialavdeling [norsk]    health and social welfare department [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
avdeling, rom; skott; kupé [norsk]    compartment [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Avdelingsdirektør/leder/sjef [norsk]    Assistant Director/Head of Department [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
oppvekstmiljø- og kultur-/fritidsavdeling [norsk]    department for children, youth and culture [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune