Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
avdelingene [norsk]    chambers [engelsk]   (av Stortinget/of the Storting)
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget