Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
ave – ae [ISO-koder]    avestisk [norsk]   Avestan [engelsk]   språket i Avesta
Liste over navn på språk © Språkrådet