Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
avestisk [siden finnes ikke]    et utdødd iransk språk
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
avestisk [norsk]    Avestan [engelsk]   ave – ae [ISO-koder]   språket i Avesta
Liste over navn på språk © Språkrådet