Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
avstemning; valg, avgi stemme; gallup [norsk]    poll [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no