Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
avgjørende for utfallet av valget [norsk]    decide the vote [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget