Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
avgrensingsboks [norsk]    bounding box [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no