Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
avhogd [norsk]    jál'lejuvvon [samisk]   (a) //gásttašeaddji Johanasa jál'lejuvvon oaivi buktojuvvui Herodesii 'døperen Johannes' avhogde hode ble bragt frem for Herodes'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune