Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
avkastning av et verdipapir [norsk]    yield of a security [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no