Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
skanner, avleser [avløserord]    scanner [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
avleserenhet for dosimetere  [norsk]    dosimeter reader [engelsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt