Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
avskaffe [norsk]    heitojupmái dahkat [samisk]   (v) (-g-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-308: heitojupmáigo dahkat lága oskku bokte 'avskaffer vi loven ved troen?'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
avskaffe, oppheve [norsk]    abolish [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no