Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
Avskrivning [norsk]    Årlig reduksjon i en eiendels bokførte verdi, for å gjenspeile reduksjonen i markedsverdi pga. alder, bruk eller slitasje.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
Avskrivning [norsk]    De utgifter som i en virksomhet pådras til inntekts e..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
avskrivning [norsk]    amortization [engelsk]   (ved immaterielle eiendeler) [økon] (se også: depreciation)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
avskrivning [norsk]    depreciation [engelsk]   (verdiforringelsen av en materiell eiendel) [økon] (se også: amortization)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
avskrivning [norsk]    depreciation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 12 omtrentlig(e)
bonusavskrivning [norsk]    bonus depreciation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
avskrivningsfaktor [norsk]    consumption factor [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
avskrivningstablå [norsk]    depreciation book [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lineær avskrivning [norsk]    straight-line depreciation [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
avskrivningsperiode [norsk]    recovery period [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lineær avskrivning [norsk]    straight line depreciation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
planlagt avskrivning [norsk]    projected depreciation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
degressiv avskrivning [norsk]    declining depreciation [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
avskrivningskonvensjon [norsk]    depreciation convention [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tilbakebetaling, avskrivning [norsk]    amortization [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
dobbel-degressiv avskrivning [norsk]    double-declining balance method [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
avskrivning, nedskrivning, devaluering [norsk]    depreciation [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS