Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
forråde; avsløre [norsk]    betray [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
avduke; bekjentgjøre, avsløre [norsk]    unveil [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
avsløre, røpe; avdekke, åpenbare [norsk]    disclose [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no