Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Avslutt [norsk]    Exit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 11 omtrentlig(e)
avslutte [norsk]    finishing [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
avslutte [norsk]    terminate [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
avslutte [norsk]    resolve [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
avslutte [norsk]    shut down [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Avslutt samtale [norsk]    End Call [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
avslutt venting [norsk]    release hold [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Avslutt samtalen [norsk]    End the call [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
avslutte en debatt [norsk]    terminate a debate [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
avsluttet, avslutt [norsk]    quit [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
avsluttingskommando [norsk]    post-connection command [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
avslutt(e), (gå) tilbake [norsk]    exit [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no