Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
avsnittsskift [norsk]    paragraph break [engelsk]   (teknisk: brukes av stiler)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no