Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
avsnittsstil [norsk]    paragraph style [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft