Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
avstå [norsk]    heaitit [samisk]   (v) (+ lok) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-308: heaitit suttus 'avstå fra synd'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
avståing til eie [norsk]    renunciation of ownership [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet