Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
avstand fra vei [norsk]    Eccentricity [engelsk]   Dette parametere indikerer hvor mye en person må vri hodet fra rett frem for å se en kommunikasjonsflate - Marginalt, Moderat, Mye eller Ikke.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup