Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
avstemning [norsk]    vote [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
kreve ny avstemning [norsk]    request a new vote [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
avstemning; valg, avgi stemme; gallup [norsk]    poll [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no