Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Avtrekkerfisk [norsk]    Balistes carolinensis [latin]   sjelden, marin (beinfisker, fastkjevete fisker, avtrekkerfiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Avtrekkerfiskfamilien [norsk]    Balistidae [latin]   Familie (bl.a. avtrekkerfisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
avtrekk, avtrekksport, lufteåpning, uttak, uttaksport [norsk]    vent [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen