Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
kjøre, utføre, avvikle [norsk]    execute [engelsk]   (eksekvere)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no