Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
aware [engelsk]    våken; klar over; oppmerksom [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
awareness [engelsk]    bevissthet, viten; våkenhet; (klar) forståelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no