Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
awareness [engelsk]    bevissthet, viten; våkenhet; (klar) forståelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Network Awareness [engelsk]    Nettverkssporing [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
presence awareness [engelsk]    informasjon om tilstedeværelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tjenesten Network Location Awareness [norsk]    network location awareness service [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft